Print Friendly, PDF & Email

Muğla İl Rehberi

“Görgüsüzden hamur alacağına, eğil yerden çamur al”

Muğla

Muğla plaka kodu “48”

Telefon Kodu

Muğla telefon kodu “0252”

Yüz Ölçüm

Muğla ili alanı “12.654 km²”

Muğla Tarihçesi

Muğla ili, Antikçağ’da Karia olarak bilinen bölgenin sınırları içinde kalmaktadır. Kentin adı, 1889 Aydın Vilayet Salnamesi’nde “Mobella” olarak geçmektedir.

Yerleşim tarihi M.Ö. 3000’lerdeki Doğu Yunanistan ile Batı Anadolu kıyıları arasındaki karşılıklı göç hareketleriyle başlamaktadır. Bölgedeki ikinci büyük göç olayı M.Ö. 12. yüzyıl başlarındadır. Muğla bölgesine hâkim olan Karialılardan sonra M.Ö. 1200’lerde gelen kolonistlerin egemenliği görülür. Daha sonra Pers, Makedonya egemenliğine giren bölge Büyük İskender’in ölümüyle sırasıyla Seleukosların, Rodos Krallığı’nın, Roma ve Bizans İmparatorluklarının egemenliğine girmiştir.

1261 yılından sonra Menteşe Beyliğiyle Türklerin eline geçen Muğla, Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlıların egemenliğine geçmiş ve sancak yapılarak, Anadolu Eyaleti’ne bağlanmıştır.

Yöresel Yemekleri

  • Hazırlanıyor.

Gezilecek Yerler

  • Hazırlanıyor.

Muğla ilçeleri

  • Hazırlanıyor.

REKLAM ALANI

SEYAHATNÂME

Gezi tecrübesini gönderen ziyaretçilerimizin paylaşımlarını takip edebilir, seyahat planlarınızda istifade edebilirsiniz.

Düzeltme gönder

10 + 3 =

Muğla il rehberi. Muğla plaka numarası. Muğla telefon kodu. Muğla yüzölçümü. Muğla ulaşım bilgileri. Muğla tarihi. Muğla yöresel yemekleri. Muğla gezilecek yerleri. Muğla ilçeleri. Muğla gezi tecrübeleri.