Print Friendly, PDF & Email

Muş İl Rehberi

“Nasipse el getirir, yel getirir, sel getirir! nasip değilse el götürür, yel götürür, sel götürür!”

Muş

Muş plaka kodu “49”

Telefon Kodu

Muş telefon kodu “0436”

Yüz Ölçüm

Muş ili alanı “8.650 km²”

Muş Tarihçesi

Muş tarihinin Urartulardan öncesi bilinmemektedir. Urartu Krallığının yıkılmasından sonra yöre halkı pek varlık gösterememiştir. Pers kültürünün etkisi görülmektedir. Hıristiyanlığın yayılmasıyla bölgede kökten değişiklikler olmuştur. Türklerin egemenliğiyle Türk–İslâm kültürü yayılmaya başlamıştır. 1071 Malazgirt Savaşı da Muş sınırları içinde gerçekleştirilmiştir.

Yöreye egemen olan bazı Türkmen boylarının izleri de görülmektedir. Varto çevresinde Karakoyunlular ve Akkoyunluların koyun başı biçiminde gömüt taşlarına rastlanmıştır. Osmanlı döneminde Muş, yarı özerk beylerin yönetiminde, aşiretlerin egemen olduğu bir bölgedir.

Cumhuriyet döneminde 1955 yılında demiryolu bağlantısının Muş iline ulaşmasıyla il gelişmeye başlamıştır.

Yöresel Yemekleri

  • Hazırlanıyor.

Gezilecek Yerler

  • Hazırlanıyor.

Muş ilçeleri

  • Hazırlanıyor.

REKLAM ALANI

SEYAHATNÂME

Gezi tecrübesini gönderen ziyaretçilerimizin paylaşımlarını takip edebilir, seyahat planlarınızda istifade edebilirsiniz.

Düzeltme gönder

1 + 13 =

Muş il rehberi. Muş plaka numarası. Muş telefon kodu. Muş yüzölçümü. Muş ulaşım bilgileri. Muş tarihi. Muş yöresel yemekleri. Muş gezilecek yerleri. Muş ilçeleri. Muş gezi tecrübeleri.