Print Friendly, PDF & Email

Adalar

 

Adalar, İstanbul’da yaşayanlar ve İstanbul’un ziyaretçileri için özellikle yaz aylarında olmak üzere, şehir kalabalığından kaçıp soluk alabileceğiniz atmosferi ile sizi dinlendirecek nadide yerlerdir. İstanbul’un kalabalık insan yapısı, adaların sakinliğini kısmen etkilese de araçsız bir ortam olduğu için adaların yapısı bozulmuyor. Şehir sakinleri için her sene tekrar tekrar gidilebilecek ve sıkılmayacak bir ortamı var. Faytonlar için birçok haklı eleştiriler olsada, kontrol mekanizmasının iyi işlemesi ile aşılmayacak sorunlar olmayıp, Adalar’ın ziyaretçileri için büyük bir yer edinmektedir. Hem çiftlerin hemde ailelerin gezip eğleneceği, yürüyüş ve bisiklet turları ile güzel vakit geçirecekleri, fayton gezisi ile geçmişe götüren bu güzel mekanları gezminizi tavsiye ederiz.

İstanbul adaları tarih boyunca pek çok isme sahip olmuştur. Bunlar; Evliya adaları, Kesiş adaları- Ruh adaları- Cin adaları-Halka adalari, Prens adaları-Kızıl adalar gibi. Bunların en yaygın ve dünyaca tanınan PRENS ADALARI dır. Nedeni de Roma devrinden, Bizans devrinin sonrasına kadar asillerin, prenslerin, hatta kraliçelerin adalara sürgün edilerek buralarda çeşitli işkence görerek öldürülmeleridir.

 

BÜYÜKADA

İstanbul Adaları içerisinde en büyüğüdür. İstanbul’dan hareket eden vapurların son iskelesidir.

Büyükada adaların en büyüğü ve adalar ilçesinin merkezi konumundadır. Tarihte: MEGALE, PRİNKİPOS, DEMONİSSİA, PRİNKEPO, KIZILADA, PRENS ADASI olarak isimleri geçmiştir. Büyükada’nın kimisi ayakta kalmış kimisi de tümüyle harap olmuş ve günümüze ancak önemsiz kalıntı ve izleri ulaşabilmiş tarihi yapıların hemen hemen hepsi dini yapılardır.

Adadaki manastırlar; Karacabey koyunda AYİOS NİKOLAOS manastırı adanın ortasındaki tepede yer alan HİRİSTOS manastırı ve yüce tepedeki AYİOS YEORİOS ( Aya yorgi) manastırı.

Adada ki 9 Rum Ortodoks kilisesi: AYİOS YEORİOS, AYİOS, HARALAMBOS, AYİA VHALERNA, AYİİ APUSTOLİ ve AYİİ PANAİA.

Adada bu kiliseler dışında ayrıca bir ermeni ve bir Latin Katolik kilisesi, bir sinagog ve bir Rum yetimhanesi bulunmaktadır.

Adada ki dört tarihi ayazma: AYİOS KONSTANTİNOS, AYİA FOTİNİ, AYİA PARASKEVİ ve AYİOS YEORİOS olarak geçmektedir.

Adaların en eski ikinci camisi Büyükadadadır. Tepeköy yamacındaki HAMİDİYE CAMİİ 2.Abdulhamid’in buyruğuyla 1895 yılında inşa edilmiştir. Kuzey-Güney doğrultusunda uzanan Büyükada coğrafi yapı bakımından bir boyun ile ayrılmış iki tepe görünümündedir.

Güney’de yükselen YÜCE TEPE(Ayios Yeorios), kuzey’de yükselen İSA TEPESİ(Hristos)’dur. Adanın diğer iki önemli tepesi NEVRUZ(Tepeköy) ile AVCI TEPESİ’dir.

Büyükada gezilecek yerler

 • Ada kule
 • Adalar Müzesi
 • Aya Yorgi Manastırı ve Kilisesi
 • Con Paşa ve İzzet Paşa Köşkleri
 • Hamidiye Cami
 • Meryem Ana Kilisesi
 • Müslüman Mezarlığı
 • Reşat Nuri Güntekin Evi
 • Rum Yetimhanesi
 • Saat Kulesi Meydanı
 • Troçki Evi

Büyükada yapılacak aktiviteler

 • Dil Burnu ya da Yörükali plajında piknik yapmak
 • Trekking – doğa yürüyüşü
 • Fayton Gezisi
 • Bisiklet turu
 • Birçok plajında yüzme

HEYBELİADA

Burgazada’dan sonra Büyükada’dan öncedir.

Heybeliada rıhtımın arkasındaki düzlük adanın ilk yerleşim bölgesidir. Eskiden rıhtım yoktu çakıllı sahil vardı. Bazı yapılar deniz üstündeydi. Mendireğe yakın bölgede deniz hamamları vardı. Sahilden içerlere doğru gidince, tek katlı iki katlı ahşap evlerden oluşan bir köy gelirdi. Burada genellikle balıkçılar otururdu. Kilisede şimdiki yerindeydi fakat önü denizdi. Küçük köy zamanla gelişti, yukarıda camiinin bulunduğu yere kadar uzandı. Caminin olduğu yerden plaja kadar uzanan yöreye “AMBELA” üzüm bağları denilirdi.

Heybeliada gezilecek yerler

 • Andon Eczanesi
 • Aya Nikolos Rum Ortodoks Kilisesi
 • Aya Spridon Manastırı (Terk-i Dünya)
 • Aya Yorgi (Saint Georges) Uçurum Kilisesi
 • Deniz Lisesi
 • Heybeliada Camii
 • Heybeliada Senatoryumu
 • Hüseyin Rahmi Müzesi
 • İsmet İnönü Köşkü
 • Ruhban Okulu (Aya Triada Manastır)
 • Süslü Mezar

Heybeliada yapılacak aktiviteler

 • Piknik yapmak
 • Trekking – doğa yürüyüşü
 • Fayton Gezisi
 • Bisiklet turu
 • Halk plajları ve beach club’larda yüzme

KINALIADA

İstanbul’dan hareket eden vapurların ilk iskelesidir.

İstanbul’a en yakın adadır. Yüzölçümü bakımından en küçük olmasına rağmen nüfus yoğunluğu fazladır. En kalabalık ada özelliğini taşır. Diğer Adalar’ın aksine fayton ulaşımı yoktur.

Kınalıada da diğer adalar gibi manastır adasıdır. Imparatorlarin, İmparatoriçelerin sürgün yeri olmuştur. 1071 Malazgirt savaşında Selçuklu sultani Alpaslan’a tutsak düsen Romanos Diagonos, İstanbul’a dönünce tahtan indirilerek, adadaki yukarı manastıra kapatılmış ve ömrünün sonuna kadar burada kalmıştır.

Kınalıada tarihinde adı geçen diğer ünlü kişiler şunlardır: İmparator 5.Leon, Imparator 1.Mikael Rhangabe, Imparator 1.Romen Lekapiros ve General Vartanios. Kınalıada’nın tarihteki eski isimleri PORT, PROTY, AKONI, AKONIDIS olarak geçmektedir. Adanın kimisi ayakta kalmış kimisi yıkılmış, günümüze ancak önemsiz kalıntı ve izleri kalmış tarihi yapıtlar şunlardır:

Aşağı manastır, Vartanios Manastır Kilisesi, Panaia, Surp Lusovoriç ermeni kiliseleri, Askitaria kesişhanesi Hristos mezarlığıdır. Romanos Diagenes disinda Kınalıadada yatan diğer ünlü kişiler şunlardır: İparator 5.Leon, İmparator 1.Mikael Rhangabe, Sinyosoğlu.

Fazıl Ahmet AYKAÇ Kınalıada’nın simgesi olmuş edebiyatçıdır. Burada modern üslupta inşa edilmiş camisi ünlüdür. Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinin baslangıcı sayılan MALAZGİRT Savaşı aynı zamanda Romanos Diagonesin Kınalıda noktalanan trajik sonun başlangıcıdır.

Selçuklu hükümdarı Alpaslana yenik düşen Romanos İmparatorluktan azledilmiş, daha sonra Andronikos tarafindan Tarsus ovasında yakalanarak İstanbul’a getirilmiştir. Getirilirken Kütahya civarında gözleri dağlanarak kör edilip, Kınalıada da kendi yaptırdığı manastıra kapatılmiştır.

Kınalıada gezilecek yerler

 • Gregoryen Kilisesi
 • Hristos Manastırı
 • Sirakyan ikiz evleri
 • Tarihi Köşkler

Kınalıada yapılacak aktiviteler

 • Trekking – doğa yürüyüşü
 • Bisiklet turu
 • Ayazma Koyun’da yüzme

BURGAZADA

İstanbul’dan hareket eden vapurların ikinci durağı Burgazadadır.

Burgazadasının tarihinde Patrik METEDİOS’un burada geçirdiği zindan yaşamı büyük önem taşır.

Burgazadası’nın tarihinde adı geçen diğer önemli ünlüler şunlardır: Büyük İskender’in meşhur generali Antigonos ve oğlu Demetrius Poliorcete, İmparator Makedon Vasil, İmparator Papa 2.Mihal (keke Mihail)’dir.

Burgazada’sıda tarihte diğer adalar gibi çeşitli adlarla anılmıştır. ANTİGONİ, PANORMUN, CASTRUM, PANARMOS, PİRGES, EREBİNTUSİ BURGAZLU bilinen eski adlarıdır.

Burgazın kimisi ayakta kalmış kimisi yıkılmış tarihi yapıtların hemen hemen hepsi tamamen dini yapılardır. Hristos manastırı, Ayios Yeorios manastırı, Aya yani kilisesi Hristos manastırı, Avusturya Saint Georges hastahanesi, Ayios Loanis ayazması gibi. Adanın tek camisi olan Burgazadası Camii İstanbul’un fethinin 500.yıl dönümünde 1953’te inşa edilmiş ve ibadete açılmıştır.

Burgazadası çağımızdaki ününü SAİT FAİK ABASIYANIK’a borçludur. Bu sanatçı adanın simgesi durumuna gelmiştir. Oturduğu ev müze olarak düzenlenmiş, ayrıca adanın iskele çıkışında denizden kazanılmış meydana bu kişinin adı verilmiştir.

Burgazadası’nın rağbet gören gezinti yerleri kıyı boyunca uzanan Gezinti caddesi, İsa tepesi, Medeni bey burnu, Çamoka cennet yolu, Barbaros mevkii, Kalpazankaya, Çamlık ve çiçek bahçeleri adanın diğer görülecek yerleridir.

Burgazada gezilecek yerler

 • Aya Yani Kilisesi
 • Bayrak Tepe ve Hristor Manastırı
 • Kalpazankaya Koyu
 • Sait Faik Abasıyanık Müzesi

Burgazada yapılacak aktiviteler

 • Çiçek dolu sokaklarında gezin
 • Trekking – doğa yürüyüşü
 • Fayton Gezisi
 • Bisiklet turu
 • Halk plajları ve beach club’larda yüzme
 • Kafeteryalarında hoşça vakit geçirme

Şehir Hatları -Adalar Hatları; BOSTANCI – ADALAR, EMİNÖNÜ – KADIKÖY – ADALAR seferleri olarak yapılmaktadır. Haftaiçi ve haftasonu kalkış saatleri değişiklik göstermekte olup, yanınızda götürdüğünüz bisikletiniz veya ekstra malzemeleriniz ücrete tabi olabiliyor.  Kabataş ve Bostancıdan kalkan vapur ve tekneler sırası ile Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada’ya uğrar, ardından Büyükada’ya geçer.