Print Friendly, PDF & Email

Ağrı Dağı Milli Parkı

 

5137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin ve Avrupa Kıtası’nın en yüksek, Dünyanın ikinci en büyük volkanik dağı olma, zirvesinde Türkiye’nin en büyük buzulunu barındırma gibi ulusal ve uluslararası kaynak değerlere sahip ve korumaya değer bir alan olması nedeniyle Ağrı Dağı ile yakın çevresini kaplayan 88.104 hektarlık alan 17.11.2004 tarihli ve 25643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2004/8078 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Ağrı Dağı Milli Parkı” olarak ilan edilmiştir.

Ağrı Dağı Milli Parkı olarak ilan edilen alan, flora ve fauna zenginliği, ilginç peyzaj özellikleri, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları, sulak alanları, rekreasyonel potansiyelinin yanı sıra; tarihin her döneminde insanları etkileyen heybetli görünümü ile çeşitli edebi metinlere konu olmasından dolayı Türkiye’nin önemli Milli Parkları arasında yer almaktadır.

Aynı zamanda dünyada Alaska’daki meteor çukurundan sonra ikinci büyük meteor çukuru da milli park sınırları içerisinde yer almaktadır.

Milli Park alanı İran-Turan floristik bölgesinde olup B9 – B10 kareleri içerisinde bulunmaktadır. Alanda tespit edilen türlerden 12’sinin endemik, 17’sinin tehlike kategorisinin hassas (VU), 3’ünün ise tehlike altında(EN) olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bunlardan Ardıç, Gürgen, Huş, Kafkas Üçgülü, Kırmızı Üçgül, Aküçgül, Yabani Fiğ, Yabani Yonca, Kılçıksız Brom, Tilki Kuyruğu, Koyun yumağı, Yabani Arpa, Yabani Buğday ve Yabani Çavdar alanda yayılış gösteren önemli bitki türlerindendir

Acem Güzel Esmeri, Apollo Kelebeği, Sibirya Perisi, Kalın Kıskaçlı Akrep, Doğu Sarı Akrebi, Süphan Kertenkelesi, Yaban Keçisi, Bıldırcın, Ur Keklik, Kızıl Şahin, Gökkuzgun,Bayağı Kirazkuşu, Gök Doğan, Sakallı Akbaba, Kızık Sırtlı Örümcekkuşu, Kırmızı Gagalı Dağ Kargası, Leylek, Kurt, Yaban Domuzu, Çakal, Vaşak, Tilki, Yaban Tavşanı, Fare benzeri Yedi Uyur gibi hayvan türleri milli parkın sınırları içerisinde yer almaktadır.

Ağrı Dağı; Nuh Peygamberin Gemisi ve Nuh Tufanı nedeniyle büyük ölçüde tanınmaktadır. Farklı birçok kültürde de karşımıza çıkan ve kutsal kitaplarda da geçen Nuh Tufanı sonrasında Nuh’un gemisinin indiği yerin bu dağ olduğuna inanılmaktadır. Bu efsanevi özelliği ile Ağrı Dağı, tarihin her döneminde kutsallığını koruyarak dinler tarihinin önemli bir motifini oluşturmuştur.

Doğubeyazıt ilçesine yakın ve Büyük Ağrı Dağı’nın güneydoğu eteklerinde yer alan İrem Bağlarında da Hz. Adem ile Hz. Havva’nın yaşadığı rivayet edilmektedir.

Alana gelen ziyaretçilerin tamamı yüzyıllar boyunca erişilmez diye tanımlanan Büyük Ağrı Dağı zirvesine tırmanma amacıyla gelmekte, alanda başka bir turizm aktivitesi gerçekleştirilmemektedir.