Print Friendly, PDF & Email

Karagöl – Sahara Milli Parkı

 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin ili sınırları içinde yer almaktadır. 1994 yılında milli park ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 3.251 hektardır.

Milli parkın Karagöl bölümü ormanları, çayırları ve gölü ile ünlü olup yaz aylarında yöre halkının rekreasyon alanı haline gelmektedir. Sahara bölümü ise geleneksel yayla faaliyetlerinin yaşatıldığı yerdir. Doğa ve geleneksel kültürün iç içe olduğu Karagöl-Sahara Milli Parkı ladin göknar ormanları, jeolojik yapısı ve faunası ile de dikkat çekmektedir.

Sahara kesiminde ise; yayla özelliği gösteren yörede, Kocabey Yaylası kışlağı konaklama merkezi olarak sabit tesis hizmeti sunacak potansiyel arz etmektedir. Daha yukarıda bulunan yazlık Kocabey Yaylası ise önceki yıllarda olduğu gibi “Sahara Pancar Şenlikleri’nin” düzenlenmesine müsait bir alandır.

Sahara Bölümü: Şavşat ilçesine 17 km. uzaklıkta olup Şavşat-Ardahan Karayolu üzerindedir. Yörede antropojen step karakterindeki sahalar geniş alanlar kaplamaktadır. Kocabey yaylası ve çevresinde alpin zona ait bitki türlerine rastlanmaktadır. Yöre; genel olarak örtü bazaltlarından meydana gelen bir jeolojik yapıya sahiptir. Örtü bazaltlarının sıyrıldığı yerlerde Tersiyer formasyonların ortaya çıktığı bölgede, yer yer derin vadilerle parçalanan yörede eğim değerleri oldukça yüksektir.

Karagöl Bölümü: Karagöl, Şavşat ilçesinin 25 km. kuzeyinde yer almaktadır. Genel olarak sahada Paleojen ve Neojen arazileri yer alır. Yöredeki kayaçların büyük çoğunluğu sedimanter kökenlidir. Ender bir topoğrafik karakter gösteren Karagöl ve çevresi yer yer vadilerle yarılmış olup, bu yarılmalar yörede heyelan ve kütle hareketlerinin aktif olmasına neden olmuştur. Karagöl; rasyonel olarak kayan kütlenin gerisindeki çanakta biriken suların meydana getirdiği bir heyelan gölüdür.

Sahara bölümünde orman varlığı; Sahara, bu eğimli arazide 1700–1800 metrelerde kademeli olarak yer alan sınırlı düzlüklerden birisi olarak belirir. Ladin ve göknarlardan oluşan orman örtüsü, oldukça seyrek bir dokuya sahiptir. Alt zonlarda sarıçam da yayılış göstermektedir. Yörede antropojen step karakterinde sahalar oldukça geniş alanlar kaplamaktadır. Kocabey Yaylası ve çevresinde Alpin Zon’a ait bitki türleri yayılış göstermektedir.

Karagöl bölümünde orman varlığı; Göl çevresi yoğun ormanlarla kaplı olup, hakim ağaç türleri genelde ladin ve çamların oluşturduğu Karagöl ve yakın çevresi ender manzara güzelliklerine sahiptir. Ayrıca gölün kuzeydoğusundaki Bagat mevkii ve çevresinde çim kayağı yapmaya müsait alanlar mevcuttur.

Memeli hayvanlardan; Ayı, kurt, tavşan, domuz, porsuk, tilki, sincap ve vaşak; kuşlardan; keklik, doğan, yabani güvercin, karga, saksağan, sığırcık ve alakarga; balıklardan; alabalık ve sazan ile sürüngenlerden; yılan, kertenkele ve kaplumbağa yörede yayılış göstermektedir.

Milli parkın bitki örtüsü ve yaban hayatının oluşturduğu doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel özelliklerini yasatmaya çalışan Kocabey Kışlağı ve Kocabey Yaylası milli park sınırları içerisinde kalmaktadır. Alanın sunmuş olduğu güzelliklerle beraber başta hayvancılık olmak üzere arıcılıkta son zamanlarda önem kazanmaktadır. Milli Park Sınırları içerisinde geleneksel yaylacılık faaliyetleri devam etmektedir. Milli Park her yıl Sahara Bölümünde düzenlenen Pancarcı Festivaline ev sahipliği yapmaktadır.